Bemutatkozás

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek, minden tanulóra jut elég idő és figyelem, az intézményünkbe járó gyermekek és szüleik közvetlen, személyes kapcsolatban állnak a pedagógusokkal. A jó levegő, a csodálatos természeti környezet, a Balaton-felvidék, Bakonyalja közelsége számtalan kirándulási, túrázási lehetőséget biztosít az osztályok számára, diákjaink sok szép, színes, hagyományos falusi rendezvény részeseivé válnak.

Az intézményben 1989 óta folyik német nemzetiségi nyelvoktatás heti öt órában, melynek keretében a nyelv tanulása mellett a diákok megismerkednek a magyarországi német kisebbség történelmével, kultúrájával és hagyományaival.

A testnevelés órákkal és a sportkörökkel biztosítjuk diákjaink számára a napi testmozgás lehetőségét. Intézményünkben szakképzett logopédus és fejlesztő pedagógus segíti a tanítók munkáját, és foglalkozik a tanulási nehézségekkel küzdő, részképesség zavaros (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, beszédhibás stb.) gyermekekkel. A gyermek- és ifjúságvédelmi munkát az iskola vezetőségén kívül megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős látja el, aki kapcsolatot tart a nevelőtestülettel, a családokkal, a különböző segítő szolgálatokkal, tájékoztatást nyújt a jogszabályokról, és naponta elérhető a gyerekek és szüleik számára egyaránt.

Az alsó tagozatos tanulóknak naponta 16.30-ig napközis, a felső tagozatos diákoknak 14–16 óráig tanulószobai elhelyezést biztosítunk, ahol szakképzett pedagógusok segítik a gyermekek felkészülését. A tanulószoba és a napközi nyitva tartását mindig a szülői igényekhez igazítjuk.

Diákjainknak számos szabadidős tevékenységet kínálunk. Korrepetáló és felvételi felkészítő foglalkozásainkon minden tanulónknak lehetősége nyílik a felzárkózásra, illetve tehetségének kibontakoztatására, ismeretei elmélyítésére. Az alsó- és felső tagozatos tanulók számára helyi tantárgyi vetélkedőket, változatos kulturális programokat szervezünk, és lehetőségük van bekapcsolódni területi, illetve országos versenyekbe is.

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás keretében az 1994/1995-ös tanévtől működik zeneiskola kilenc évfolyammal, harmonikázni és zongorázni tanulhatnak nálunk a gyerekek, nagy népszerűségnek örvend harmonika zenekarunk. A kötelező hat évfolyam mellett már előképzős és továbbképzős diákjaink is vannak.

Felső tagozatos diákjaink az iskola nagyobb épületében töltik mindennapjaikat, ahol a szaktantermeken kívül egy folyamatos fejlesztés alatt álló számítógépes terem is rendelkezésükre áll. Az alsó tagozatos tanulók a kisebb épületben vesznek részt a tanórai és napközis foglalkozásokon. A kisépület berendezési tárgyait és kedves, barátságos falfestményeit az ő életkori sajátosságaikat figyelembe véve készítették el tanítóink. Korszerűen felszerelt tornatermünk nemcsak a diákok, hanem a két falu lakosai egészségének megőrzését, kikapcsolódását is szolgálja, igényes, szép aulánk alkalmas nagyobb rendezvényeink megtartására is. A füvesített, fákkal, virágokkal teli iskolaudvaron diákjaink kellemes, igényes környezetben, jó levegőn tölthetik az óraközi szüneteket.

Intézményünkben főzőkonyha is üzemel. Tágas, napfényes ebédlőnkben kulturált körülmények között étkezhetnek tanulóink, akiket változatos, olcsó, házias menükkel várunk, igény szerint tízórait és uzsonnát is biztosítunk számukra. Iskolánk külső étkeztetést is vállal menürendszerben hétköznapokon 12–14 óráig, lehetőség van helyben fogyasztásra és elvitelre is.

Munkánk során figyelembe vesszük a szülők elvárásait, mert hisszük és valljuk, hogy csak közös erővel, egymást támogatva tudjuk a gyermek személyiségét fejleszteni, képességeit kibontakoztatni, értékrendjét az alapvető emberi értékek szerint kialakítani és megerősíteni.

Igyekszünk a társadalmi igényeknek és a kor szellemének megfelelő módon tanítani és nevelni a családok által hittel és szeretettel ránk bízott gyermekeket.