Jó gyakorlatok

A jó gyakorlatok olyan programok, már bevált, kipróbált módszerek, amelyeket szívesen adunk át más iskolának is. Érdemes kipróbálni, hiszen a tanulók szeretik ha nem csak iskolai környezetben tanulhatnak. Minden programnak nagyon jó a visszajelzése, örömet szerzünk vele a nevelőknek és diákoknak egyaránt. Az egyes jó gyakorlatokról részletesebben a tagiskola vezetője ad tájékoztatást az érdeklődőknek.

Házi diákolimpia

Minden tanévben megrendezzük, általában szeptemberben. A versenyt az iskola udvarán és a sportpályán bonyolítjuk le. Az osztályok forgószínpad szerűen váltják egymást a különböző helyszínen.

Résztvevők:
a felső tagozat tanulói, osztályonként
Cél:
az iskolai év elején az osztályok összekovácsolása, egészséges versenyszellem kialakítása, s természetesen a mozgás örömének biztosítása.
Versenyszámok:
súlylökés, kislabda dobás, távolugrás, 60 m. síkfutás és 4x100-as váltó futás
Jutalmazás:
korcsoportok szerint egyéni eredmények alapján arany, ezüst, bronz érem Összpontszám alapján 1 osztály elnyeri a vándorkupát, amit a következő versenyig (1 év) birtokolhat.

A versenyt nagy érdeklődés kíséri, a gyerekek sportszerűen, a szabályoknak megfelelően versenyeznek. Egymásért küzdenek, hiszen az osztály összteljesítménye is számít. Mindenki részt vesz a programon, a kevésbé ügyesek is megpróbálják. Az egyes feladatoknál a felsős nevelők mérik az eredményt, írják a pontokat, majd a verseny végén közösen összesítjük az eredményt.

Mesterségem címere

2007 óta kerül megrendezésre a szakmabemutató. Az eredeti cél az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló tanulók ismerkedjenek meg a szakmákkal, a szakmákat oktató középiskolák kínálatával. A program nagy értéke, hogy szülői ötletre jött létre és az ő segítségük azóta is folyamatos. Jó példa arra, hogy az iskola és a szülők együttműködnek, a közös munka eredményes. Meghívjuk a helyi és környékbeli mestereket, vállalkozókat, arra kérve őket, hogy mutassák be munkáikat és adjanak lehetőséget a látogatóknak, hogy egy-egy szerszámot megismerjenek, maguk is alkossanak a bemutatón. A programnak terveztünk logót is, jól látható a szakmaválasztás előtt álló dilemmája. A bemutatón iskolák is szerepelnek, az évek során több tanulónk az itt nyújtott élmények alapján választotta középiskoláját, szakmáját. Nagyszerűen beilleszkedik a pályaválasztási munkánkba is.

Hagyományőrző német tábor

A tábor célja, hogy megőrizzük a környék életében fontos német hagyományokat, erősítsük a gyerekekben, hogy a faluban élő nemzetiségek az egész közösség hasznos tagjai, értéket létrehozó és őrző közösség. A tábor szakmai műhely jellegű, általában a tanítási év végén kerül megrendezésre. A főbb programok: német nyelvi játékos feladatok megoldása, önálló tervezése, német hagyományokhoz kapcsolódó kézműves nap, német dalok, táncok tanulása, kirándulás német nyelvterületre, itthoni nemzetiségi faluba, településre.

Az egész hét folyamán különösen fontos, hogy a résztvevő gyerekek gyakorolják a nyelvet, több szituációs helyzetet játszanak el németül, az anyanyelvi környezetben bátran használják nyelvtudásukat.

Felsős témanapok

Látva, hogy a családok általában keveset kirándulnak, a gyerekek nem jutnak el még a közeli városokba, településekre sem – ill. csak vásárlási szándékkal – szeretnénk megismertetni diákjainkkal a környék szép tájait, földrajzi, természeti, történelmi emlékeit. A témanapokon egy-egy közeli település látnivalóival ismerkedünk. Ha szükséges igényeljük a helyi múzeum vagy más intézmény segítségét is. A programon szinte észrevétlen sok ismeretet gyűjtenek a gyerekek, a nap végén a záró vetélkedőn vissza kell emlékezniük ezekre.

Eddig Tihanyban, Balatonfüreden és Veszprémben voltak témanapjaink.

Egy hónap – egy tantárgy

Minden tanár örül annak, ha érdeklődő diákkal találkozik. Feladatunk, hogy a tantárgy iránt érdeklődést felkeltsük, hiszen ha valakit érdelek is az, amit tanul, az annál hatékonyabb.

Minden hónapban más tantárgyhoz kapcsolódó feladatokat, játékos rejtvényeket készítettünk a gyerekeknek, amit határidőre el kellett készíteni. Természetesen voltak olyan ok, amit nem tanultunk, könyvtárba vagy interneten kellett utánanézni. A kitartó és jól dolgozó gyerekek jutalmat kaptak.

Alsós témahetek

A kisgyerekek is nagyon szeretik, ha a megszokottól eltérően, játékosan tanulunk. Ezeken a témaheteken minden nap az adott témával kapcsolatos feladatokat oldottak meg közösen. Az évek során az évszakokat és a farsang témakörét dolgozták fel. A projekt szerű program sok kézműves foglalkozást tartalmazott. A képekből, mesékből, egyéb alkotásokból kiállítást szerveztek a kollégák.